předáváme byty klientům druhé etapy.

Zahájeno předávání bytů etapy II. Jedná se o domy "D", "E" a "F". Na svého majitele čekají ještě několik volných bytů s energetickým štítkem PENB "A" a perfektním výhledem na památkově chráněný kostel a i do Českého středohoří.

proběhla úspěšná kolaudace bytového domu Etapy II

dne 28/08/2023 byl vydán kolaudační souhlas pro domy "D", "E" a "F"

předáváme byty klientům první etapy.

Po kolaudaci zahájili jsme předávání bytů klientům první etapy. Jedná se o domy "B" a "C". Na svého majitele čekají ještě 3 volné byty s energetickým štítkem PENB "A"

kolaudace domů "B" a "C"

02/05/2023 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním prvních bytových domů "B" a "C". a probíhá předání hotových bytů jeho budoucím obyvatelům.

zkolaudovány vodovodní a kanalizační řady

dne 06/02/2023 vydáno povolení k uživání vodovodu a kanalizačního řadu

zkolaudován plynovodní řad

dne 03/02/2023 vydán kolaudační souhlas s užíváním plynovodního řadu

stavební povolení vydáno

dne 31/05/2021 bylo vydáno stavební povoleni Bytový Komplex Pod Malým Hájem / Rezidence U Lesa

zažádano o vydání stavebního povoleni na komunikace a odvodnění

bylo zažádáno o vydání Stavebního povoleni na komunikace a odvodnění

plánovací smlouva s městem

obsah plánovací smlouvy byl schválen jednohlasně zastupitelstvem dne 31/08/2020

územní rozhodnutí potvrzeno

územní rozhodnutí potvrzeno Krajským úřadem

územní rozhodnutí je vydáno

Územní rozhodnutí je vydáno 20/01/2020