kolaudace domů "B" a "C"

02/05/2023 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním prvních bytových domů "B" a "C". a probíhá předání hotových bytů jeho budoucím obyvatelům.

02/05/2023 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním prvních bytových domů "B" a "C".
a probíhá předání hotových bytů jeho budoucím obyvatelům.