Financování

  1. Rezervační poplatek 100.000 Kč na 30 dnů (podepisuje se dohoda o zaplacení rezervačního poplatku).
  2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK), která již obsahuje podmínky budoucí kupní smlouvy.
  3. Do 30 dnů po podpisu SOSBK zaplacení 10 % kupní ceny na projektový účet u České spořitelny.
  4. Pokud klient financuje část kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru, doloží do 30 dnů od provedení vkladu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru a zástavní smlouvu banky.
  5. Do 15 dnů po vydání kolaudačního souhlasu bude zaslána výzva k zaplacení zbytku kupní ceny, a to do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
  6. Nejpozději do 45 dnů od zaplacení následuje výzva k podpisu kupní smlouvy a převzetí bytu klientem.
  7. Nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy se uzavírá kupní smlouva a podává se návrh na vklad do katastru nemovitostí.
  8. Nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy se předává byt.
  9. Vybrané a sjednané klientské změny v průběhu výstavby (po podpisu SOSBK a zaplacení 10% kupní ceny) - platba do 10 dnů od potvrzení klientských změn, včetně poplatku za zpracování.