1. vzor Dohody o zaplacení rezervačního poplatku - byty budova "B"

2. vzor Dohody o zaplacení rezervačního poplatku - byty budova "C"

3. vzor Smlouvy o smlouvě budoucí kupní byty budova "B"

4. vzor Smlouvy o smlouvě budoucí kupní byty budova "C"

5. vzor Dohody o zaplacení rezervačního poplatku - byty budovy "D-E-F"

6. vzor Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - byty budovy "D-E-F"