územní rozhodnutí potvrzeno

územní rozhodnutí potvrzeno Krajským úřadem

Územní rozhodnutí bylo potvrzeno v celém rozsahu