zkolaudovány vodovodní a kanalizační řady

dne 06/02/2023 vydáno povolení k uživání vodovodu a kanalizačního řadu

po předání vodovodního díla do majetku města bude požádáno o osazení vodoměrů