zažádano o vydání stavebního povoleni na komunikace a odvodnění

bylo zažádáno o vydání Stavebního povoleni na komunikace a odvodnění

očekávámé vydání stavebního povolení na komunikace a odvodnění