zkolaudován plynovodní řad

dne 03/02/2023 vydán kolaudační souhlas s užíváním plynovodního řadu

probíhají jednání o osazení plynoměrů